Názov firmy : AZING s.r.o.
Ulica : Klimovská 6
Mesto : 960 01 Zvolen
Štát : Slovakia
Tel./fax : 45/533 20 16 (00421 45 533 016 )
Mobil : 0910 823 693
e-mail : obchod@azing.sk
web : www.azing.sk
skype : azing-obchod
Id.číslo organizácie IČO:45331537
Daňové id.číslo IČ DPH: SK2022937202
Autorské právo
Obsah týchto stránok (texty, obrázky, grafika, atď.) je predmetom autorského práva a ďalších zákonov na ohchranu duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vyššie uvedeného vlastníka sa nemôžu zobrazené údaje na webe kopírovať alebo meniť.
Vaše meno : 
Váš email : 
Váš telefón :
Predmet : 
Správa :